izolace mostů

Provádíme živičné izolace mostovek speciálními asfaltovými pásy určenými pro izolace inženýrských staveb včetně potřebných podkladních vrstev (adhezní a penetrační nátěry, kotevně-impregnační nátěry, pečetící vrstvy) a ochrany mostních izolací asfaltovými pásy s metalickou hliníkovou nebo skelnou nosnou vložkou.