zemní izolace

Provádíme izolace proti zemní vlhkosti, izolace proti tlakové vodě, izolace protiradonové.

Provádíme zemní izolace asfaltovými pásy všech typů i izolace fóliové, z fólií na bázi PE.

Součástí námi realizovaných hydroizolací jsou i vrstvy související, tj. izolace tepelné z desek z extrudovaného polystyrenu, podkladní a ochranné geotextilie, drenážní nopové fólie apod.