POZOR! ZMĚNA SÍDLA
Firma Global, spol. s r.o. se přesunula na novou adresu:
Hruškové Dvory 125
586 01 Jihlava
(Průmyslová zóna II.)
PRODEJ POLYKARBONÁTU
> široký sortiment zboží skladem
> lišty a veškeré ostatní příslušenství
> veškerý sortiment na objednávku do jednoho týdne
> řezání na míru
FÓLIOVÉ STŘECHY
> fólie z měkčeného PVC nebo TPO
> kotvené nebo tížené praným kamenivem
> zelené střechy a střešní zahrady
> cenová nabídka zdarma
SKLÁDANÉ KRYTINY
> montáž nových krovů
> rekonstrukce starších krovů
> výběr ze všech druhů střešních krytin
> ekologická likvidace staré krytiny
> tepelné zaizolování střešního pláště
> cenová nabídka zdarma
OPLÁŠTĚNÍ HAL
> střešní a stěnové skládané pláště
> střešní a stěnové pláště z PU panelů
> prosvětlení, střešní světlíky
> návrh skladby a cenová nabídka zdarma
ZEMNÍ IZOLACE
> živičné izolace z asfaltových pásů
> fóliové izolace
> protiradonové izolace
> izolace proti tlakové vodě
> ochrana izolací extrudovaným polystyrénem
> geotextílie, nopové fólie