fasády

Nabízíme vám provedení montovaných provětrávaných tepelně-izolačních obkladů fasád včetně podkladního nosného a vyrovnávacího roštu. Tloušťku izolace stanovíme na základě tepelně-technického výpočtu, pohledovou vrstvu fasádní plochy zhotovíme v materiálovém provedení a barevnosti požadované projektem zadavatele.