tepelné izolace střech

Všechny námi realizované střechy také tepelně izolujeme. Používáme k tomu vždy standardní izolační materiály od různých výrobců, ovšem vždy jen výrobky u nás řádně certifikované! Izolujeme většinou expandovaným polystyrenem, čedičovou nebo skelnou minerální vatou. Na sokly střešních nástaveb, atiky a jiná kritická místa v detailech střech používáme výhradně polystyren nenasákavý – extrudovaný, XPS.

Potřebnou tloušťku tepelné izolace vám vypočteme při návrhu vhodného střešního souvrství, respektujeme i možné požadavky projektu na schopnost pláště odolávat případnému požáru.