zelené střechy

Realizujeme také střechy částečně nebo zcela zatravněné, pro střešní zahrady vytváříme vždy bezpečné hydroizolační souvrství, které brání prorůstání kořenů vegetace.